CCS 681
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

รายละเอียด

+ เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ
- เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 6,000หน่วย
- บันทึกรายการได้ 160,000 รายการ
- เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk
- หัวอ่าน กระจก สุดยอดหัวอ่านแข็งแรงทนทานที่สุด
- โชว์ชื่อ เสียงตอบรับ และเมนูภาษาไทย
- แบตเตอรี่สำรองไฟ (สำรองไฟได้นาน 2-4 ชั่วโมง)
- เช็คเวลา เข้า-ออก,OT,ขาด,ลา,มาสาย,ของพนักงานได้
- โปรแกรม HIP Time Attendance ภาษาไทยส่งออกเป็น Text File
------------------------------------------