เครื่องบันทึกเวลา
CCS 200F
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 400 ใบหน้า
+ บันทึก 80,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 1,200 ใบหน้า
+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ รองรับบัตร 10,000 ใบ(Option)

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 602
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 1,200 ใบหน้า
+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ รองรับบัตร 10,000 ใบ(Option)

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 300
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 200 ใบหน้า
+ card 10,000 ใบ
+ บันทึก 100,000 รายการ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi F20
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 500 Users
+ 150,000 Records


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 680F
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 400 ใบหน้า
+ การ์ด 10,000 ใบ
+ บันทึก 100,000 รายการ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 65
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 700/1500 ใบหน้า
+ บันทึกข้อมูล0 200,000 รายการ
+ เซ็นเซอร์เฉพาะคู่

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 68
เครื่องสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ควบคุมประตู

700 ใบหน้า, 5,000 ลายนิ้วมือ 1,000 การ์ด

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 200F
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 400 ใบหน้า
+ บันทึก 80,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019