เครื่องบันทึกเวลา
CCS 4001
Wiegand Controller

+ ควบคุม 4 ประตู
+ เข้าอย่างเดียว
+ Anti Passback
+ Inter Lock
+ Multi Card
+ VDO IP

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 2002
Wiegand Controller

+ ควบคุม 2 ประตู
+ เข้า/ออก
+ Anti Passback
+ Inter Lock
+ Multi Card
+ VDO IP

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 1002
Wiegand Controller

+ ควบคุม 1 ประตู
+ เข้าอย่างเดียว
+ Anti Passback
+ Inter Lock
+ Multi Card
+ VDO IP

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019