เครื่องบันทึกเวลา
CCS 602
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 670
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 60,000 รายการ
+ สแกนลายนิ้วมือ บัตรและพาสเวิร์ด

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 7X
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 200 ลายนิ้วมือ
+ 500 บัตร


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ 30,000 บัตร
+ บันทึก 100,000 รายการ
+ ดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP,RS485

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 700 U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 500 ลายนิ้วมือ
+ 100 รหัสผ่าน
+ บันทึก 30,000 รายการ
+ สแกนลายนิ้วมือ และพาสเวิร์ด

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 200FV
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ
+ สแกนลายนิ้วมือ บัตรและพาสเวิร์ด

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 18
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,500 ลายนิ้วมือ
+ 5,000 ID card
+ บันทึก 30,000 รายการ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,800 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 707
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,800 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 200
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ รุ่นใหม่ จอสี !!
+ 1,500 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 80,000 รายการ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 809
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 809U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ
+ Finger/ID Card/Pass

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 806
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 805U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ รองรับ 800 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ
+ ตัวเครื่องขนาดเล็กติดตั้งง่าย

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 806U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019