เครื่องบันทึกเวลา
CCS40VL (MB40VL)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Fingerprint Capacity 3,000
Record Capacity 3,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS681 (Ci681s)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Fingerprint Capacity 6,000
Transactions 100,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCSIN01 (IN01)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Fingerprint Capacity 3,000
Card Capacity 10,000
Transactions 100,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS1700 (TF1700)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Fingerprint Capacity 3,000
Card Capacity 10,000
Transactions 50,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 460 (MB460)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Face Capacity 1,500
Fingerprint Capacity 2,000
Card Capacity 2,000
Transactions 100,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS SmartAC 1
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Face Capacity 6,000
Fingerprint Capacity 6,000 Standard, 10,000 (Optional)
Palm Capacity 3,000
Transactions 100,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS SmartAC [TI]
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Face Capacity 6,000
Fingerprint Capacity 6,000 Standard, 10,000 (Optional)
Palm Capacity 3,000
Transactions 200,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 400
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,500 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 80,000 รายการ
+ ผู้ใช้รวม 5,000

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 800F
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

[+] ผู้ใช้รวม 10,000
[+] ลายนิ้วมือ Finger 4,000
[+] ใบหน้า 3,000
[+] บันทึก Records 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 809U
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

+ เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 1,000หน่วย
+ บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 806u
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS f19
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ควบคุมประตู เปิด / ปิด

บันทึกได้ 3,000ลายนิ้วมือ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 690
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 6,500หน่วย

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 681
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 560
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 237
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
+ สนับสนุน ID Card
+ แบตเตอรี่สำรอง ในตัว

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ U Disk, USB, TCP/IP
+ สนับสนุน ID Card

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 818
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 802
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 580
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 10,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 4500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว
+ สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 812
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 825C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 660
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 360
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 10,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS H8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 500 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 820C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 800
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 680
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึกข้อมูล 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 600
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ
+ รองรับบัตรคีย์การ์ด, USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 160 (U-160C)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส
+ บันทึก 100,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019