เครื่องบันทึกเวลา
CCS 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส
+ บันทึก 100,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 160 (U-160C)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 600
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 3,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ
+ รองรับบัตรคีย์การ์ด, USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึกข้อมูล 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 680
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 800
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 820C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS H8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 500 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 360
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 10,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 660
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 8,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 825C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 5,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 812
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 4500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว
+ สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 580
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 10,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 200,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 802
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 2,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 50,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CMi 818
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ U Disk, USB, TCP/IP
+ สนับสนุน ID Card

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 237
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
+ สนับสนุน ID Card
+ แบตเตอรี่สำรอง ในตัว

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 560
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 681
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 690
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 6,500หน่วย

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS f19
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ควบคุมประตู เปิด / ปิด

บันทึกได้ 3,000ลายนิ้วมือ

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 806u
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

+ 4,000 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 120,000 รายการ
+ หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 809U
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

+ เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 1,000หน่วย
+ บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 800F
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

[+] ผู้ใช้รวม 10,000
[+] ลายนิ้วมือ Finger 4,000
[+] ใบหน้า 3,000
[+] บันทึก Records 100,000 รายการ


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 400
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

+ 1,500 ลายนิ้วมือ
+ บันทึก 80,000 รายการ
+ ผู้ใช้รวม 5,000

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019