เครื่องบันทึกเวลา
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 1,200 ใบหน้า
+ 2,000 ลายนิ้วมือ
+ รองรับบัตร 10,000 ใบ (Option)

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS 380
เครื่องสแกนใบหน้า

+ 200 ใบหน้า
+ ID Card 10, 000
+ บันทึกข้อมูล 100, 000 รายการ

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019