เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH AVC708H
เครื่องบันทึกภาพ

+ 16CH AllinOne DVRPDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH MDR759
เครื่องบันทึกภาพ

+ เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง
+ H.264 DVR Mouse Control
+ GUI Display
+ Mobile surveillance

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH MDR757
เครื่องบันทึกภาพ

+ เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง
+ H.264 DVR Mouse Control
+ GUI Display
+ Mobile surveillance

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH MDR751
เครื่องบันทึกภาพ

+ เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง
+ H.264 DVR Mouse Control
+ GUI Display
+ Mobile surveillance

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019