เครื่องบันทึกเวลา
HIP Infrared Sensor Switch
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ Infrared Sensor Switch
+ สามารถเปิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัส ( non touch electronic swicth )
+ ไฟจะตัดทันทีที่มีการ Over Load

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP Energy Switch General
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ Energy Switch General
+ Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage
+ Card support only to take power

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP Energy Switch Mifare 1
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ Energy Switch Mifare 1
+ Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage
+ Supports only M1 (Mifare

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP Energy Switch T5557
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ Energy Switch T5557
+ Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CM 218E
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ CM218E
+ Material Zinc Alloy
+ Door Open Record 1000 record

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CM 418E-1
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ CM 418E 1
+ Material Copper
+ Door Open Record 1000 record

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CM 0141E
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ CM 0141E
+ Material Copper
+ Door Open Record 1000 record

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CM 418E
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ CM418E
+ Material 201 Stainless steel
+ Door Open Record 1000 record

PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
HIP CM 118E-S
ประตูล็อคห้องโรงแรม

+ CM118E S
+ Material 201 Stainless steel
+ Door Open Record 1000 record

PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019