สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการสแกนนิ้วไม่ติดหรือสแกนนิ้วยาก ?

2015-10-07 15:09:57

View : 672

บทนำ

สาเหตุหลักในการที่ทำให้เกิดปัญหาการสแกนนิ้วไม่ติดหรือการสแกนนิ้วยากนั้นมีอยู่หลายสาเหตุมีอะไรบ้างไปดู

รายละเอียด

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้การสแกนนิ้วไม่ติดหรือสแกนนิ้วยากว่าเกิดขึ้นจากเหตุใด

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในจุดนี้นั้นก็มีอยู่มีอยู่ด้วยกัน 5 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่
1.การเก็บบันทึก การเก็บบันทึกที่เครื่องสแกนนิ้วมือครั้งแรกนั้นจะเป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก่อนทุกครั้งที่จะได้ใช้เครื่อง และเป็นขั้นตอน
สำคัญมากเลยทีเดียวถ้าหากเรามีการเก็บบันทึกนิ้วที่ดี การสแกนนิ้วก็จะมีการใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าหากการเก็บบันทึกไม่ดี การใช้งานนั้นก็จะยากตามไปด้วยถ้างั้นผมขอแนะนำการเก็บบันทึกนิ้วใหม่นะครับ การเก็บบันทึกควรให้ พนักงานทำความสะอาดนิ้วมือก่อนและควรเลือกนิ้วที่ไม่มีบาดแผลหรือหนังลอก
หลังจากนั้น ควรให้พนักงานวางนิ้วมือให้ตรงกลางบริเวณหัวอ่านสีแดง วางนิ้วให้เต็มและแนบไปกับหัวอ่านทำให้เหมือนกัน ทั้ง 3 ครั้ง ที่นี้นิ้วมือที่เราเก็บก็จะเป็นข้อมูลนิ้วมือที่ดีมี คุณภาพ สามารถอ่านนิ้วมือง่ายได้เป็นอย่างดี

2.ลักษณะของลายนิ้วมือ สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้เครื่องสแกนก็คือนิ้วมือของพนักงาน การอ่านข้อมูลของเครื่องสแกนนิ้วมือนั้น ตัวเครื่องจะเปรียบเทียบลายนิ้วมือจากข้อมูลที่ทำการบันทึกไว้ ครั้งแรก กับลายนิ้วที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นลายนิ้วที่จะใช ้ งานนั้นก็ควรให้ อยู่ในสภาพเดิมลายนิ้วมือต้องไม่มีแผล คราบเปื้อน แผลลอก หรือ สิ่งอื่นที่จะมาบังลายนิ้วมือได้ อีกอย่างก็ควรทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนวางด้วย แต่หากถ้านิ้วมือนั้นมีแผลใหญ่ แล้วสแกนยากจริงๆก็ควรที่จะทำการเก็บนิ้วมือใหม่เพื่อเลี้ยงปัญหานี้ครับ

3.ลักษณะของหัวอ่าน ควรดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ที่สุดเท่านั้น ถึงจะสามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าหากหัวอ่านหลุดลอก หรือ มีสารเคมีมาเปื่อน ก็จะทำให้ไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ ควรป้องกันการแกะนํ่ายาเคมีต่างๆ หรือ แสงแดด เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลทำให้หัวอ่านชำรุดได้และไม่สามารถใช้งานได้อีก และควรทำความสะอาดด้วยเทปใส่บ่อย ๆ เพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกบริเวณหัวอ่านครับ

4.สถานที่ติดตั้ง สถานที่ของการวางตัวเครื่องสแกนนั้น ควรอยู่ในที่ร่ม หรือที่มีแสงแดดน้อย หรือถ้าจำเป็นต้องติดตั้งกลางแจ้งก็ควรมีอุปกรณ์กันแดดมาครอบไว้เพื่อป้องกันการสะท้อนของแสงเข้ามาบริเวณหัวอ่านสีแดง และควรหาสถานที่ติดตั้งให้อยู่ให้ไกลจากความชื้น หรือละอองนํ้า เพราะอาจจส่งผลกระทบต่อเครื่องสแกนนิ้วมือในระยะยาวได ้
5.พื้นที่ในการบันทึก ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีพื้นที่ในการเก็บไม่เท่ากัน การเก็บข้อมูลนั้นควรเก็บให้อยู่ในปริมาณปานกลาง ไม่เยอะจนเกินไป เพราะจุดนี้จะทำให้การค้นหาข้อมูลนานขึ้น เพราะตัวเครื่องจะค้นหาลายนิ้วมือจากพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าในกรณีที่เราทำการดึงข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ควรที่จะทำการลบข้อมูลบนตัว เครื่องทุกครั้ง เพื่อจะทำให ้ เวลาสแกนมีการค้นหาที่ไวขึ้นครับนี้คือ หัวข้อหลักๆ นะครับ ที่จะส่งผลต่อปัญหา การสแกนยาก สแกนไม่ติด ถ้าหากคุณดูแลตรงจุดต่าง ๆ นี้ได้เราเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาที่เจออยู่นี้ลดลงแน่ ๆครับ แล้วถ้าทางเรามีเทคนิค หรือเคล็ดลับดี ๆ จะนำมาฝากกันอีกนะครับ


Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องตอกบัตร,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้ว ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วHIP,เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วมือHIP,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนหน้า,เครื่องสแกนใบหน้า
เว็บไซต์ : สแกนนิ้ว.com