เครื่องสแกนนิ้วมือในประเทศไทย

2015-08-13 10:57:25

View : 761

บทนำ

มีการนำเทคโนโลยีการสแกนนิ้วมือเข้ามามีบทบาทในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการสำคัญๆเช่น ธนาคารต่างๆ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น

รายละเอียด

เครื่องสแกนนิ้วมือในประเทศไทย

ปี ค.ศ. 2540 มีการนำเทคโนโลยีการสแกนนิ้วมือเข้ามามีบทบาทในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการสำคัญๆเช่น ธนาคารต่างๆ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น

เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่นแรก ๆ ที่นิยมใช้งานในประเทศไทยคือ Identix บริษัท Identix เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิคชีวภาพ (Biometric) รายใหญ่ของโลก

เครื่องสแกนนิ้วมือระยะแรกๆใช้การกดรหัสไปพร้อมกับลายนิ้วมือเพราะยังตรวจสอบแบบ 1:1 อยู่ เพราะ CPU ในเครื่องนั้นไม่สูงมากและยังรับข้อมูลและบันทึกข้อมูลได้น้อย เนื่องจากหน่วยความจำจำกัดและระบบการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่หลากหลาย โดยติดต่อผ่าน Comport ซึ่งเดินสายสัญญาณได้ในระยะใกล้ และต่อเครื่องสแกนนิ้วมือได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 Comport หากเชื่อมต่อกันหลายเครื่องจะต้องต่อระบบ Network ซึ่งอุปกรณ์นี้จะช่วยให้เชื่อมต่อกันได้หลายเครื่อง

เทคโนโลยีเลนส์สแกนเป็นชนิด Optical ซึ่ง Sensor ตรวจจับอุณหภูมิลายนิ้วมือสิ่งมือ และเหมาะกับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมค่อบควบคุมการทำงานที่เรียกว่า Fingerlan เป็นโปรแกรมที่จะบริหารจัดการเครื่องจากส่วนกลางทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี Option สำหรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ Ethernet และ Mosdem อีกด้วย ถึงแม้จะติดขัดในเรื่องของเทคโนโลยีและขาดความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากต้องใช้งานสองขั้นต่อเท่านั้นคือ กดรหัส และ สแกนลายนิ้วมือ ควบคู่กันจึงจะผ่านประตูได้

เครื่องสแกน V.20 ถือว่าเป็นเครื่องสแกนที่ดีที่สุดในยุคนั้นและเป็นเครื่องรุ่นแรกๆที่คนไทยใช้งานได้จริง และเนื่องจากเป็นสินค้าจากทางฝั่งอเมริกา สนนราคาค่อนข้างสูง คือ 120,000 บาท ทำให้ไม่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากนัก การใช้งานก็จำกัดอยู่ภายในเฉพาะองค์กรที่ต้องการระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดจริงๆเท่านั้น และไม่มีข้อจำกัดทางงบประมาณ แต่ก็ยังมีบางองค์กร นำไปใช้ในการบันทึกเวลา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นำเครื่องรุ่นนี้ไปใช้สำหรับการบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ภาคค่ำ ทางมหาวิทยาลัยประสบปัญหาข้อโปร่งใสในเวลาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากมีข้าราชการ นักการเมืองไปเรียนกันมาก เพื่อความโปร่งใสว่า นักศึกษานั้นได้มาเรียนจริงๆ มีการบันทึกเวลาเข้าชั้นเรียนจริง ซึ่งก็ได้ผลจริงแก้ความสงสัยเคลือบแคลงในวุฒิปริญญาของนักศึกษาได้รูปภาพจาก : www.itwissen.info
Keyword : สแกนนิ้ว, สแกนนิ้วมือ, fingerscan