ค้นหาจุดเด่นของเด็กจากลายนิ้วมือ

2015-07-28 15:07:25

View : 840

บทนำ

ลายนิ้วมือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ลายนิ้วมือสามารถช่วยในการระบุตัวตนได้ และยังสามารถบอกถึงลักษณะนิสัย รูปแบบความคิด การคิด วิเคราะห์ การฟัง การมองเห็น

รายละเอียด

ค้นหาจุดเด่นของเด็กจากลายนิ้วมือ

เด็กแต่ละคนจะมีความชอบ ความสนใจ การจดจำ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ความสามารถต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน

ลายนิ้วมือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ลายนิ้วมือสามารถช่วยในการระบุตัวตนได้ และยังสามารถบอกถึงลักษณะนิสัย รูปแบบความคิด การคิด วิเคราะห์ การฟัง การมองเห็น

นิ้วหัวแม่มือ = เชื่อมโยงกับสมองส่วนหน้ากลีบหน้า (ลักษณะนิสัย)

นิ้วชี้ = เชื่อมโยงกับสมองส่วนหน้ากลีบหลัง (รูปแบบความคิด)

นิ้วกลาง = เชื่อมโยงกับสมองส่วนกระหม่อม (การเคลื่อนไหวร่างกาย)

นิ้วนาง = เชื่อมโยงกับสมองส่วนขมับ (การฟัง)

นิ้วก้อย = เชื่อมโยงกับสมองส่วนท้ายทอย (การมองเห็น)รูปภาพจาก : th.theasianparent.com
Keyword : สแกนนิ้ว, สแกนนิ้วมือ, fingerscan