สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนนิ้วมือ

2015-07-07 09:41:44

View : 2135

บทนำ

เครื่องสแกนนิ้วมือ เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับการยืนยันตัวตนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความปลอดภัยขององค์กรหรือส่วนข้อมูลสำคัญที่ต้องการปิดเป็นความลับ และเป็นส่วนผลักดันให้กับองค์กร ธุรกิจอีกด้วย

รายละเอียด

สวัสดีครับวันนี้ ซี.ซี.เอส บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก  จะมาพูดถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสแกนนิ้วมือที่มีความสำคัญภายในองค์กรอย่างยิ่ง

เครื่องสแกนนิ้วมือ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ พูดได้เต็มปากว่าช่วยแบ่งหน้าที่ ทำให้มนุษย์ติดนิสัยรักสบายมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยตรวจสอบหรือแก้ไขสิ่งที่มนุษย์อย่างเรามีข้อบกพร่อง ไม่สามารถทำได้ เช่นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการลงเวลาเข้าออกงาน ระบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งทำหน้าที่ได้ตลอดเวลา ไม่มีช่วงเวลาพักหรือวันหยุดเหมือนมนุษย์
เครื่องสแกนนิ้วมือ มีการใช้งานที่หลากหลาย
• ลงเวลาการเข้าออก งานของพนักงาน
• จำกัดพื้นที่ส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิในการเปิด ปิดประตูจากการสแกนลายนิ้วมือ
• รักษาความปลอดภัยของทรัพยสินได้

โดยระบบของ เครื่องสแกนนิ้วมือ จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับ
• การพิจารณาตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
• การพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ
• การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ง่ายต่อการใช้งาน และความปลอดภัย หรือระบบป้องกันข้อมูลมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
• วัสดุที่ผลิต เครื่องสแกนนิ้วมือ