ลำดับ ชื่อโปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด
1 ( REMOTE ) AnyDesk Ver 3.7.0 Download
2 ( REMOTE ) TeamViewer QuickSupport Download
1 ZK TIME 5.0 Ver 4.8.9 Download
2 HIPTIME 4.0 (For Series S) Ver 4.0 Download
3 HIP (Series 8 - S) Ver 2.0.5 (18/06/2019) Download
4 HIP (Series U) Ver 2.0.4 (19/12/2017) Download
5 HIP (G2) Ver 1.3.6 Download
6 HIP Time Attendance 2011 Ver 2.7.4 Download
7 HIP Device Management Ver 2.2.0 Download
8 HIP E-Clocking Ver 2.1.16 Download
9 Patrol Management System (GT9) Ver 5.1.1 Download
10 Wiegand Access Control Ver 7.75 Download
10.1 Wiegand Access Control Ver 5.33 Download
11 Crystal Report Ver 2008 Download
10 .NET Framework 3.5 Windows XP, 7 Download
11 .NET Framework 3.5 Windows 8 , 10 Download