• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 200F
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 400 ใบหน้า
  + บันทึก 80,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 302
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 1,200 ใบหน้า
  + 3,000 ลายนิ้วมือ
  + รองรับบัตร 10,000 ใบ(Option)

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 602
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 1,200 ใบหน้า
  + 3,000 ลายนิ้วมือ
  + รองรับบัตร 10,000 ใบ(Option)

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 300
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 200 ใบหน้า
  + card 10,000 ใบ
  + บันทึก 100,000 รายการ

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CMi F20
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 500 Users
  + 150,000 Records


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 680F
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 400 ใบหน้า
  + การ์ด 10,000 ใบ
  + บันทึก 100,000 รายการ

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 65
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 700/1500 ใบหน้า
  + บันทึกข้อมูล0 200,000 รายการ
  + เซ็นเซอร์เฉพาะคู่

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 68
  เครื่องสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ควบคุมประตู

  700 ใบหน้า, 5,000 ลายนิ้วมือ 1,000 การ์ด

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 200F
  เครื่องสแกนใบหน้า

  + 400 ใบหน้า
  + บันทึก 80,000 รายการ