• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 816U
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 3,000 ลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส
  + บันทึก 100,000 รายการ
  + หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 160 (U-160C)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 4,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 120,000 รายการ
  + หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 600
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 3,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 50,000 รายการ
  + รองรับบัตรคีย์การ์ด, USB Port

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 880
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 8,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึกข้อมูล 200,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 680
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 8,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 200,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 800
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 5,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 820C
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

  + 5,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS H8
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 500 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 50,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 360
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 10,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 200,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 660
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 8,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 200,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 880
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 8,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 825C
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 5,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CMi 812
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 1,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 4500
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว
  + สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 580
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 10,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 200,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CMi 802
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 2,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 50,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CMi 818
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 1,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 236
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 1,000 ลายนิ้วมือ
  + ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
  + เชื่อมต่อ U Disk, USB, TCP/IP
  + สนับสนุน ID Card

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 237
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 1,000 ลายนิ้วมือ
  + ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
  + สนับสนุน ID Card
  + แบตเตอรี่สำรอง ในตัว

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 560
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 4,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 120,000 รายการ
  + หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 681
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 690
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

  เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 6,500หน่วย

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS f19
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ควบคุมประตู เปิด / ปิด

  บันทึกได้ 3,000ลายนิ้วมือ

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 806u
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

  + 4,000 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 120,000 รายการ
  + หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ,USB Port

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 809U
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

  + เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 1,000หน่วย
  + บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
  + เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 800F
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  [+] ผู้ใช้รวม 10,000
  [+] ลายนิ้วมือ Finger 4,000
  [+] ใบหน้า 3,000
  [+] บันทึก Records 100,000 รายการ


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 400
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  + 1,500 ลายนิ้วมือ
  + บันทึก 80,000 รายการ
  + ผู้ใช้รวม 5,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS SmartAC [TI]
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Face Capacity 6,000
  Fingerprint Capacity 6,000 Standard, 10,000 (Optional)
  Palm Capacity 3,000
  Transactions 200,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS SmartAC 1
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Face Capacity 6,000
  Fingerprint Capacity 6,000 Standard, 10,000 (Optional)
  Palm Capacity 3,000
  Transactions 100,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 460 (MB460)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Face Capacity 1,500
  Fingerprint Capacity 2,000
  Card Capacity 2,000
  Transactions 100,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS1700 (TF1700)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Fingerprint Capacity 3,000
  Card Capacity 10,000
  Transactions 50,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCSIN01 (IN01)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Fingerprint Capacity 3,000
  Card Capacity 10,000
  Transactions 100,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS681 (Ci681s)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Fingerprint Capacity 6,000
  Transactions 100,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS40VL (MB40VL)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Fingerprint Capacity 3,000
  Record Capacity 3,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS680 (iClock 680)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  Fingerprint Capacity 3,000
  Record Capacity 3,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCSLX50 (LX50)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  ผู้ใช้ 500
  ลายนิ้วมือ 500
  รายการบันทึก 50,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCSLX40 (LX40)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  ผู้ใช้ 500
  ลายนิ้วมือ 500
  รายการบันทึก 50,000

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS805 (CI805u)
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  ลายนิ้วมือ 800
  รายการบันทึก 50,000