HIP ให้การสนับสนุนรายการไอที โดยได้ลงโฆษณา VTR รายการ it24hrs และทางวิทยุครอบครัวข่าว 106 family

2015-09-14 09:33:22

View : 786

บทนำ

HIP ให้การสนับสนุนรายการไอที โดยได้ลงโฆษณา VTR รายการ it24hrs และทางวิทยุครอบครัวข่าว 106 family

รายละเอียด


HIP ให้การสนับสนุนรายการไอที โดยได้ลงโฆษณา VTR เป็นผู้สนับสนุนผ่าน รายการข่าวเที่ยง วันทันเหตุการณ์ ช่วงไอที 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางช่อง 3 ในเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2558 และนอกจากนี้ยังลง spot โฆษณาทางวิทยุครอบครัวข่าว 106 family ในรายการ it24hrs อีกด้วย

ที่มา: www.hip.co.th