ยืนยันตัวตนด้วยการใช้ลักษณะการพิมพ์

2015-08-25 09:13:13

View : 737

บทนำ

การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิตอล การยืนยันตนถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งการสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า จนถึงนวัตกรรมใหม่ "การตรวจจับการกดแป้นพิมพ์"

รายละเอียด

ยืนยันตัวตนด้วยการใช้ลักษณะการพิมพ์


การรักษาความปลอดภัยของระบบดิจิตอล การยืนยันตนถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งการสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า จนถึงนวัตกรรมใหม่ "การตรวจจับการกดแป้นพิมพ์"

งานวิจัย การตรวจจับการกดแป้นพิมพ์ เกิดจากการร่วมมือของ 4 สถาบันได้แก่ Georgia Institute of Technology, Chinese Academy of Sciences, Chongqing University และ University of California ร่วมกันสร้างต้นแบบ มีส่วนประกอบสำคัญคือแผ่นพลาสติกใส PET ที่เคลือบด้วยฟิล์มตัวนำ ITO ทั้งด้านบนและด้านล่าง

โดยแผ่นฟิล์ม ITO ที่เคลือบไว้นี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำหน้าที่ตรวจจับการสัมผัสจากปลายนิ้วของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กดแป้นพิมพ์ตรงจุดใด จะเกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหว่างแผ่นฟิล์มทั้ง 2 ชั้นที่เคลือบไว้บริเวณปุ่มนั้น และด้วยวิธีนี้เองที่ทำให้แป้นพิมพ์สุดล้ำสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ใช้กำลังกดพิมพ์ตัวอักษรใด