ทำความรู้จัก ลักษณะของลายนิ้วมือแต่ละประเภท

2015-07-14 09:16:47

View : 1665

บทนำ

ประเภทของลายนิ้วมือส่วนใหญ่นั้นแบ่งได้ 3 ประเภท 1.ลายก้นหอย 2.ลายบัดหวาย 3.ลายโค้ง เราจะมาพูดถึงลายนิ้วมือทั้ง 3 ประเภทกัน

รายละเอียด

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย สแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาพูดถึงประเภทของลายนิ้วมือประเภทใหญ่ ๆ

การสแกนลายนิ้วมือณ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากลายนิ้วมือนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ลายนิ้วมือนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์ของมารดา เมื่อโตขึ้นลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ลายนิ้วมือเป็นที่ยอมรับเพื่อระบุตัวตนได้อย่างแท้จริงนั้นเอง
การใช้ลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ชัดถึงตัวบุคคล ซึ่งมีการศึกษาและพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน จนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่ามีความถูกต้องและแม่นยำสูงสุด และจากผลวิจัยโดยมีการคำนวนตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องลายนิ้วมือของมนุษย์เราว่า จากจำนวน 600 ล้านคนและเวลา 300 ปี ถึงจะมีโอกาสที่ลายนิ้วมือจะซ้ำกันเพียง 1 คู่เท่านั้น และอีกเหตุผลคือ ผลการวิจัยทางการแพทย์ได้บอกไว้ว่า เมื่อเป็นทารกในครรภ์ของมารดาลายนิ้วมือจะเกิดขึ้น ถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลายนิ้วมือร่ายกายจะซ่อมแซมส่วนที่ซึกหรอได้เองตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ลายนิ้วมือนั้นแหละคือเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลจริงๆซึ่งจะไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ การสแกนลายนิ้วมือจึงถือเป็นการระบุตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปัจจุบัน