ทำไม.. ถึงต้องเก็บลายนิ้วมือความจำเป็นคืออะไร

2015-07-13 08:57:02

View : 1615

บทนำ

ดังที่กล่าวไปอย่างที่พลาดหัวข่าวนั้น เราจะมาพูดถึงเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีการเก็บลายนิ้วมือความจำเป็นนั้นคืออะไร ???

รายละเอียด

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย สแกนนิ้วมือ ราคาถูก เราจะมาพูดถึงเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีการเก็บลายนิ้วมือความจำเป็นนั้นคืออะไร ???

ดังที่กล่าวไปหลายต่อหลายบทความแล้วว่าระบบ Biometrics เองนั้นมีหลายประเภท แต่เทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในทางปฏิบัติและเทคโนโลยี คือเทคโนโลยีที่มีการผลิตในเชิงพานิชน์ในปัจจุบันมีอยู่ไม่กี่เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนใบหน้า
,เครื่องสแกนม่านตา โดยวัตถุประสงค์หลักๆที่มีการนำเทคโนโลยี Biometrics เข้ามาเข้ามาใช้คือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมระบบการเข้า-ออกและอีกอย่างคือระบบการยืนยันระบุตัวตน เมื่อแทบกับระบบอื่นๆ เทคโนโลยีการสแกนนิ้วมือ ถือเป็นระบบแรกๆที่ถูกนำเข้ามาใช้งานในด้านการสืบสวนและงานกฏหมาย และในปัจจุบันยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องการยอมรับและความสะดวกสบายของผู้ใช้ระบบจำนวนมาก

โดยอย่างยิ่งในปัจจุบัน การใช้งานเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้กลายเป็นเสมือนอุปกรณ์ทั่วไปที่ผู้ใช้ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ นอกเหนือจากการเป็นอุปกรณ์ที่นิยมขององค์กรยังได้นำเทคโนโลยีมาเป็นการยืนยันระบบตัวตนในการเข้าถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ต่างๆและในปัจจุบันไม่ใช้เรื่องไกลตัว