เทคโนโลยีของเครื่องสแกนนิ้วมือ

2015-07-09 09:58:53

View : 1636

บทนำ

วันนี้ C.C.S. จะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องสแกนนิ้วมือที่ใช้ในการระบุตัวตนในการสแกนนิ้วและข้อดีข้อเสียของการสแกนนิ้วมือ

รายละเอียด

วันนี้ ซี.ซี.เอส บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องสแกนนิ้วมือที่ใช้ในการระบุตัวตนในการสแกนนิ้วและข้อดีข้อเสียของการสแกนนิ้วมือ

เทคโนโลยีที่เครื่องสแกนนิ้วมือใช้งานในปัจจุบัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้านชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจเช็คจากคุณลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลในการใช้ระบุตัวตนองบุคคลนั้นๆ แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบคุณลักษณะ ที่ได้มีการเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้แยกแยะระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ ทั้งยังสามารถตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัยได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนนั้นจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่พฤติกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้การตรวจสอบตัวบุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพ จะมีความน่าเชื่อถือมาก ตัวอย่างลักษณะทางกายภาพที่ได้รับความนิยมได้แก่ การสแกนนิ้วมือ,สแกนใบหน้า,ม่านตา,ช่องตาดำ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเข้ารหัสเฉพาะบุคคล ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ
   ข้อดี
- มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะลายนิ้วมือนั้นไม่มีใครสามารถลอกเลียบแบบได้ และลายนิ้วมือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- สะดวกสบายมากขึ้น เพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู๋แล้ว
- เทคโนโลยีการเก็บลายนิ้วมือใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย
- เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าใจง่ายและประหยัดเวลาในการเรียนรู้
- ประหยัดไฟ เพราะเครื่องสแกนนิ้วมือมีขนาดเล็ก
- เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ จึงสามารถสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าได้
   ช้อเสีย
- ถึงแม้จะมีความปลอดภัยมาก แต่จะเป็นที่หงุดหงิดรำคาญใจเพราะผู้ใช้จะต้องสแกนนิ้วทุกวัน
- นิ้วมือเป็นส่วนที่ได้รับสิ่งสกปรกได้ง่ายมาก เมื่อเราสแกนอาจเกิดความผิดพลาดได้ และจะส่งผลให้เครื่องสแกนนิ้วนั้นเสื่อมสภาพลง
- เทคโนโลยีนี้จะไม่มีความน่าเชื่อถือ 100