นวัตกรรม CCTV อัจฉริยะ

2015-07-07 15:37:35

View : 1581

บทนำ

นวัตกรรม CCTV อัจฉริยะ เผยระบบวิเคราะห์เหตุน่าสงสัยและให้สัญญาณภาพที่คมชัด ทั้งโหมดกลางวันและโหมดกลางคืน มาพร้อมกับระบบจดจำใบหน้าและยังมีระบบแจ้งเตือนผ่านทาง SMS

รายละเอียด

สวัสดีครับวันนี้ ซี.ซี.เอส บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก นวัตกรรม CCTV อัจฉริยะ เผยระบบวิเคราะห์เหตุน่าสงสัยและให้สัญญาณภาพที่คมชัด ทั้งโหมดกลางวันและโหมดกลางคืน มาพร้อมกับระบบจดจำใบหน้าและยังมีระบบแจ้งเตือนผ่านทาง SMS

นอกจากนี้ระบบกล้องวงจรปิดดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากสัญญาณภาพและแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีชื่อเรียกว่า Video Content Analysis (VCA) หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ ที่ไม่เพียงทำให้ที่เหมือนยามเท่านั้น แต่สามารถทำหน้าที่เตือนภัยล่วงหน้าให้กับผู้ที่ค่อยควบคุมระบบเมื่อระบบคำนวนว่าต้องสงสัยขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ควบคุมระบบ สามารถหาทางป้องกัน กับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ รวมทั้งประสิทธิภาพในการตรวจจับก็ยังคมชัดแม้เวลากลางคืน
สำหรับความพิเศษของระบบ VCA จะมีโปรแกรมในการวิเคราะห์เหตุการผ่านกล้องวงจรปิด เช่นกรณีที่มีสิ่งของหรือวัตถุต้องสงสัยวางทิ้งไว้ในจุดที่ต้องระวังนานเกินเวลาที่กำหนด, ระบบจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่สำคัญออกจากจุดเดิม, การแจ้งเตือนหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตหวงห้าม แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุม จะมีระบบแจ้งเตือนไปยัง E-mail หรือ SMS ก็ได้ 
นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังสามารถแจ้งเตือนพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือหน้าสงสัย เช่น มีบุคคลวิ่งในกลุ่มคนที่เดินด้วยความเร็วปกติ หรือบุคคลที่เดินสวนทางกับผู้อื่น และยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีพฤติกรรมคุกคาม เช่นการ พ้นสีใส่กล้อง ขว้าง ทำลายกล้อง หรือเปลี่ยนทิศทางกล้องวงจรปิด เป็นต้น

"ในอนาคต จะสามารถกำหนดเงื่อนไขมากกว่า หนึ่งเงื่อนไขในเขตพื้นที่เดียวกัน การจับพฤติกรรมกลุ่มคนขนาดใหญ่ ระบุตัวตนอัตโนมัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีรองรับการวิเคราะห์ภาพแบบ 3มิติ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ และเตือนภัยล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี"