ปัญหายอดฮิต !!? ในการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2015-07-07 14:59:23

View : 1659

บทนำ

วันนี้ ซี.ซี.เอส บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาพูดถึงปัญหายอดฮิต !!? ในการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยใช้หรือกำลังใช้อยู่และเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูล

รายละเอียด

สวัสดีครับวันนี้ ซี.ซี.เอส บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาพูดถึงปัญหายอดฮิต !!? ในการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยใช้หรือกำลังใช้อยู่และเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูล

ปัญหาที่พบในการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็คือ
1.การเก็บบันทึกข้อมูล เพราะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนแรกก่อนที่จะให้พนักงานสแกนเพื่อบันทึกลายนิ้วมือ เราควรให้พนักงานทำความสะอาดมือก่อนให้สะอาด ก่อนที่จะให้พนักงานของเราบันทึกลายนิ้วมือลงไป จะลดข้อผิดพลาดในการสแกนนิ้วมือ
2.ลักษณะของลายนิ้วมือ เมื่อเราได้ทำการสแกนนิ้วมือในขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว พอเราต้องสแกนอีกครั้งควรให้พนักงานทำความสะอาดมือแต่อย่างไรก็ตามนิ้วมือควรจะไม่มีบาดแผลเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานผิดพลาดได้
3.สถานที่ติดตั้ง เราไม่ควรที่จะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้โดนแดดมากจนเกินไป เพราะจำทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานสั้นลง
4.ลักษณะของหัวอ่าน เราควรต้องดูแลรักษาหัวอ่านให้ดี เพราะถ้าหัวอ่านเกิดมีลอยหรือแตกหักขึ้นมาจะทำให้สแกนนิ้วไม่ได้ และจะไม่สามารถใช้งานได้อีก
5.พื้นที่ในการบันทึก เราควรจะมีการเก็บข้อมูลไม่มากเกินไป แต่ถ้าในกรณีที่เก็บไว้เยอะเกินไป จะทำให้เครื่องสแกนมีการค้นหาข้อมูลที่นานเกินไปทำให้เสียเวลาในการใช้งาน