การดึงข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / เครื่องสแกนใบหน้า

ตัวอย่างโปรแกรม HIP ของการเชื่อมต่อ

หน้าจอตัวอย่างโปรแกรมสแกนนิ้วHIP

ตัวอย่างโปรแกรม ZKTIME ของการเชื่อมต่อ

หน้าจอตัวอย่างโปรแกรมสแกนนิ้วHIP

www.ccss.co.th 2019