การดึงข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / เครื่องสแกนใบหน้า

ตัวอย่างโปรแกรม HIP ของการเชื่อมต่อ

หน้าจอตัวอย่างโปรแกรมสแกนนิ้วHIP

ตัวอย่างโปรแกรม ZKTIME ของการเชื่อมต่อ

หน้าจอตัวอย่างโปรแกรมสแกนนิ้วHIP


1.การดึงข้อมูลด้วย USB Flash Drive

- การดึงข้อมูลด้วย USB นั้นจำเป็นจะต้องเป็นเครื่องที่รองรับการใช้งานในส่วนของ Usb flash Drive ด้วยตังของเครื่องสแกน นั้นเองได้ออกแบบให้สามารถ ดาวโหลดบันทึกเวลา การลงเวลามาใส่กับตัว โปรแกรม สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

- ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในเครื่องสแกนนิ้วที่ ควบคุมการเข้าออกของประตู เพราะผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ในการดูบันทึกเวลาเป็นประจำ ทำให้เลือกวิธีการดึงข้อมูลแบบ Usb Flash Drive แทน

2.USB LINK ชนิดการเชื่อมต่อ

- ในการเชื่อมต่อชนิดนี้คือการ ต่อเครื่องจากช่องเสียบ USB ในการเชื่อมต่อระบบนี้จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องที่ เปิด การเชื่อมต่อ USB ในตัวเครืองมาแล้ว หรือ มีให้ เปิดปิด เลือกการใช้ วิธีนี้ใช้ในกรณีสำรองสำหรับคนที่ใช้งานระบบ LAN ไม่ได้

3.TCP / IP ผ่าน LAN

- การดึงข้อมูลด้วยรูปแบบของการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหาเครื่องสแกนนิ้วเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการที่ดูบันทึกเวลาการเข้าออกเป็นประจำทำให้วิธีนี้จะนิยมในเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า

- นอกจากนั้นสมัยนี้ยังมีรุ่นที่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อแบบ Wifi ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการต่อ สาย Lan แค่เชื่อมต่อ Network ที่อยู่ระบบเดียวกันก็สามารถดูได้แบบรวดเร็ว

4.DDNS (Dynamic Domain Name System)

- หลักการการทำงานของ DDNS ทาง Host-Server ตัว Router ของอินเทอร์เน็ตของเรานั้นจะต้อง configure ddns ให้ส่ง Update IP ไปยัง DDNS server

- เมื่อ User ที่ลงโปรแกรมที่จะดูเครื่องบันทึกเวลา นั้นส่ง request doamin ของ ddns โดยใช้เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ ก็จะทำให้ดาวโหลดบันทึกเวลา - พนักงานงานได้เลยโดยผ่าน ddns

5.ADMS

- การเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วไปยังเครื่องหาเครื่องที่ติดตั้้งโปรแกรม Biotime 8 นั้นจำเป็นต้องใช้ ADMS ซึ่ง ADMS นั้น สามารถเชื่อมต่อกันอยู่ต่างสาขาได้ network ที่อยู่ต่างสาขา ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้

- ขึ้นอยู่กับรูปแบบ config ในส่วนของ network ตั้งค่าระบบ แต่ละสาขา การเชื่อมต่อในรูปแบบนี้นั้นทำให้ข้อมูล Real Time - ทั้งในรูปแบบเวลาบันทึก รวมการแก้ไขพนักงาน ยังสามารถระบุ การจำกัดโซนในแต่ละพื้นที่ได้
www.ccss.co.th 2019